O Forum

I Śląskie Forum Samorządowe: Wokół idei parków kulturowych | 17.05

Na I Śląskie Forum Samorządowe: Wokół idei parków kulturowych zaprosiliśmy do naszego Instytutu fachowców, polityków, planistów i samorządowców. Forum odbyło się w Katowicach 17 maja.

Forum było interdyscyplinarną odpowiedzią na rosnącą w województwie śląskim popularność idei parku kulturowego jako narzędzia ochrony zabytków oraz krajobrazu kulturowego Śląska. Uczestnicy Forum wzięli udział w całodniowej debacie o parkach kulturowych, jako o umocowanym lokalnie, bardzo obiecującym projekcie opieki nad dziedzictwem.

Dla wspólnoty samorządowej Park nie musi być rodzajem nieprzyjaznego prawa, ale pomocną strategią zachowania wartości kulturowej i historycznej danego miejsca, będąc jednocześnie wehikułem szerokiego wkluczenia społecznego i partycypacji. Jednak, aby tak się stało Park powinien być procedowany w sposób kompleksowy, integrując działania prawne, ekonomiczne, przestrzenne, techniczno-inwestycyjne oraz społeczne. Wydaje się, że idea parku jest w pełni realizowana dopiero wtedy, gdy wprowadzenie go na danym terenie sprzyja budowaniu pozytywnej współpracy i korzyści różnych interesariuszy – przedsiębiorców, mieszkańców, najemców, turystów, instytucji i innych. Park Kulturowy jest ponadto doskonałym przyczynkiem do dyskusji o skomplikowaniu śląskich tożsamości, czy sposobem na przywracanie i rozwijanie kapitału społecznego dzielnicy lub całego miasta.

Podczas I ŚLĄSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO zapytaliśmy, jak działać, aby w czasie powoływania parków kulturowych na danym obszarze włączać w ten proces mieszkańców oraz innych ww. interesariuszy. Do wymiany doświadczeń zaprosiliśmy przedstawicieli zarówno środowisk konserwatorskich, jak i samorządów, a także urzędników, praktyków i ekspertów w zakresie socjologii miasta, dizajnu w projektowaniu, rewitalizacji i partycypacji społecznej.

W Forum udział wzięli: Agnieszka Olczyk (Kierownik Pracowni Terenowej w Katowicach, Narodowy Instytut Dziedzictwa), Adam Kowalski (Dyrektor Muzeum Hutnictwa), dr Henryk Mercik (Konserwator Miejski w Rybniku), Maria Olejarnik (Miejski Konserwator Zabytków w Raciborzu), Dawid Wacławczyk (Wiceprezydent Raciborza), Beata Sarnecka-Uziałko (Miejski Konserwator Zabytków w Pszczynie), Piotr Kuczera (Prezydent Rybnika), Tomasz Filar (Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane), dr inż. arch. Agnieszka Bugno-Janik (adiunkt, Wydział Architektury / Katedra Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze, Politechnika Śląska, Gliwice).

 

Honorowym patronem Forum był Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Patronami Forum byli: TVP Katowice, Radio TOK.FM oraz ŚLĄZAG.

Patronat