Korfantastic - o konkursie

Korfantastic – o konkursie

Korfantastic to konkurs organizowany z pomysłu Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Celem konkursu jest promocja historii Górnego Śląska, powstań śląskich oraz Wojciecha Korfantego poprzez wykorzystanie konwencji fantastyki. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach – literackiej i plastycznej, a do udziału zaproszeni są wszyscy chętni powyżej 16 roku życia.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do napisania krótkiego opowiadania / stworzenia grafiki w konwencji fantastycznej, której tematyka będzie nawiązywała do powstańców śląskich, powstań śląskich, plebiscytu (20.03.1921), Górnego Śląska w latach 1919-1921 lub Wojciecha Korfantego. Na potrzeby konkursu przez „fantastykę”, czy „konwencję fantastyczną” rozumie się też wszelkie science-fiction oraz podgatunki fantastyki, np.: weird fiction, urban fantasty, historia alternatywna oraz inne.

Zwycięskie opowiadania i grafiki publikowane są w naszym czasopiśmie „Korfantówka”, które jest m.in. rozdawane uczestnikom Wrocławskich Dni Fantastyki (stałego partnera konkursu).

Konkurs po raz pierwszy został zorganizowany w 2021 roku. Po zeszłorocznym sukcesie wydarzenia, obecnie odbywa się jego druga edycja.

Zapraszamy do udziału, a także do zapoznania się z wynikami zeszłorocznej edycji.