O materiałach

Lekcje Czarnej Pamięci

Oto zestaw materiałów edukacyjnych powstałych w trakcie realizacji projektu „Czarna pamięć – górnicze miejsca pamięci jako ponadlokalny składnik tożsamości kulturowej Śląska”.

Głównym celem, jaki przyświecał pomysłodawcom projektu było zainspirowanie środowisk lokalnych do opieki nad materialnymi dowodami historii regionów związanych z górnictwem. Szczególnie istotne dla nas w tym działaniu było skierowanie projektu do dzieci oraz młodzieży szkolnej, stanowiących na terenie wielu gmin południowej Polski pierwsze pokolenie, które dorastało w kompletnym oderwaniu od działającej w sąsiedztwie kopalni.

Przygotowany materiał edukacyjny ma na celu zwrócenie ich uwagi na to zagadnienie oraz uwrażliwienie na stan zachowania górniczych miejsc pamięci. Łącznie przygotowano sześć scenariuszy lekcji przeznaczonych do wsparcia procesu edukacyjnego historii dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz wszystkich klas liceum i technikum. Oprócz wspomnianych materiałów edukacyjnych, jako pomoc dydaktyczna może posłużyć internetowa mapa górniczych miejscach pamięci, znajdująca się pod jedną z zakładek strony internetowej Instytutu.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.