O mobilności

Robert Garstka | „English as a foreign language” | Malta 2021

Malta z lotu ptaka (zdjęcie z okna w samolocie). Liczne zabudowania

Ostatnie tygodnie sierpnia 2021 r. były czasem wzmożonych aktywności w projekcie „INTER-RIK” realizowanym w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych. To inicjatywa, dzięki której kadry naszego Instytutu w ramach kursów i szkoleń wzmacniają swoje kompetencje w zakresie animowania i realizacji niezawodowej edukacji dorosłych.

W dniach 16-22 sierpnia br. pracownik działu Centrum Dziedzictwa Kulturowego Robert Garstka uczestniczył w kursie językowym organizowanych przez szkołę Gateway School of English GSE ma Malcie. Robert Garstka brał udział w kursie „English as a foreign language”.

Poza szansą nauki języka angielskiego, miał także możliwość pracy w międzynarodowej grupie, co stwarzało okazję do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń, a także wspólnego spędzania wolnego czasu.

 

Pocztówka z Erasmusa

Kolaż zdjęć. Część fotografii przedstawia grupy ludzi w pomieszczeniach podczas szkoleń, warsztatów etc.; część fotografii przedstawia ludzi na zewnątrz. Część zdjęć przedstawia plenery

Upowszechnienie

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją nt. kursu na Malcie.

Finansowanie

Flaga Unii Europejskiej wraz z adnotacją o finansowaniu projektu ze środków unijnych