O wydarzeniu

I Kongres Edukacji Architektonicznej w Tucznie

Celem Kongresu organizowanego pod egidą Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, SARP oraz Narodowego Centrum Kultury jest stworzenie przestrzeni do dialogu i wymiany doświadczeń dotyczących szeroko pojętej edukacji architektonicznej. Kongres zakłada spotkanie przedstawicieli różnych jednostek działających na terenie całego kraju, zajmujących się szerzeniem i popularyzacją wiedzy o architekturze i urbanistyce, w celu nawiązania współpracy i konfrontacji zdobytego doświadczenia.

Na zaproszenie organizatorów w części Kongresu „Popularyzacja edukacji”, Maciej Zygmunt, przedstawiciel Obserwatorium zaprezentował „Przewodnik Mikro-rewitalizacji. Krok po kroku” – jako popularne narzędzie edukacji architektonicznej. Wystąpienie koncentrowało się na głównie na złożonej metodzie przygotowania Przewodnika. W ramach prelekcji poruszono kwestie warstwy językowej i wizualnej narzędzia. Omówiono praktykę współpracy środowiska architektów i animatorów kultury.

Kongres zgromadził architektów, dyrektorów instytucji kultury, przedstawicieli organizacji zawodowych, fundacji oraz stowarzyszeń, edukatorów i animatorów, a także osób zajmujących się popularyzacją architektury i urbanistyki.

Więcej o publikacji