Odrarium

Projekt „ODRArium + SIZE. Społeczne Inicjacje Zasobów Etno” | 2024

O projekcie

Projekt Instytutu „ODRArium + SIZE” został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna. Motywem przewodnim projektu jest szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe związane z Odrą.

Idea projektu wynika z wcześniejszych działań prowadzonych przez Instytut w latach 2018–2020: „Ale! Kanał!” (mappowanie dziedzictwa w obszarze Kanału Kłodnickiego i Gliwickiego), „ODRAzu widać KULTURĘ!” (popularyzacja wiedzy zebranej podczas mappowania), a także w projekcie w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (2021): „Kanał Kłodnicki – ocalić od zapomnienia”.

„ODRArium + SIZE” to projekt jednoroczny, który będzie polegać na włączeniu lokalnych grup działania w twórcze procesy zachowania dziedzictwa materialnego i niematerialnego w regionie. Projekt będzie działaniem holistycznym i interdyscyplinarnym, łączącym takie dziedziny jak: etnologia, historia, botanika, ekologia, hydrotechnika i turystyka kulturowa.

Inspiracją i głównym odniesieniem struktury projektu będzie ludowa wizja czterech żywiołów i wzmocnienie umiejętności doświadczania kultury poprzez zmysły. Instytut im. Wojciecha Korfantego zamierza wesprzeć wiedzą ekspercką i metodami działania archiwistycznego społeczności lokalne, zamieszkujące górnośląskie dorzecze Odry w budowaniu wiedzy o otoczeniu historycznym, kulturowym oraz przyrodniczym.

Projekt koordynują: dr Małgorzata Tkacz-Janik i Danuta Cholewa.

Zdjęcie: Ewa Caban

Finansowanie