O projekcie

Śladami Warzyńca Hajdy

Zadanie „Śladami Wawrzyńca Hajdy” to projekt skierowany do społeczności Piekar Śląskich, które otwarte jest na każdego, bez względu na wiek czy przynależność do grupy społecznej.

Chcemy, by pokolenia mieszkańców wzajemnie się inspirowały. W projekcie przygotowaliśmy dwa spacery tematyczne „Śladami śląskiego Wernyhory”, warsztaty filmowe dla młodzieży, przygotowujące do stworzenia pamiętników historii mówionej, animacyjne „Pikniki poetyckie” oraz wystawę-widowisko, które podsumuje projekt wraz z występem chóru i krótkimi prelekcjami dotyczącymi „Śląskiego Wernyhory”.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Archiwum wydarzeń

Film