7 lipca 2021

EtnoSedno – konkurs foto/video dla młodzieży

Fotografujesz? Kręcisz filmiki? Masz konto na Instagramie, czy Tik-Toku? Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Konkurs, ogłoszony w kategoriach  fotografia i film, adresowany jest do młodzieży (13-18 lat) zamieszkującej województwa małopolskie i śląskie.

Konkurs ma zwrócić uwagę na kulturę ludową, postrzeganą szerzej niż tylko przez pryzmat wsi. Celem jest także popularyzacja zjawisk związanych z obrzędowością, tradycjami, tożsamością i dziedzictwem kulturowym Małopolski i Górnego Śląska.

Fotografie i filmy (do 120 sekund) powinny ukazywać epizody życia codziennego, w którym funkcjonujecie lub je obserwujecie, a kojarzą się Wam z kulturą ludową. Inspiracją do przygotowania prac konkursowych może być działalność artystyczna Zofii Rydet – jednej z najbardziej uznanych polskich fotografek.

Fotografie oraz filmy można dostarczać  do 20 września 2021, na adres Instytutu Myśli Polskiej, z dopiskiem “KONKURS EtnoSedno”.
Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu znajdą się w regulaminie konkursu, który będzie opublikowany na naszej stronie internetowej 19 lipca wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 września 2021, a wręczenie nagród nastąpi 17 listopada 2021 w Instytucie Myśli Polskiej. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe, o łącznej puli 2000 zł. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace ze względu na ich pomysłowość, zgodność z tematem i jakość wykonania.

Organizatorami konkursu fotograficznego i filmowego są: Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „EtnoSedno – tradycja i współczesność kultury ludowej Małopolski i Górnego Śląska”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w planie którego odbędzie się, przede wszystkim, trzydniowe Forum Regionalne w Katowicach, Chrzanowie i Wygiełzowie. Forum będzie promocją lokalnych kultur na styku regionów oraz podjęciem dyskusji na temat tożsamości ich mieszkańców.

Więcej informacji na temat Forum Regionalnego na naszej stronie internetowej znajdziesz tutaj.

 

Grafika symboliczna z motywem ludowym powielająca treści z artykułu