10 sierpnia 2022

Książka: Kanał Kłodnicki – nieznany świadek górnośląskich dziejów

Zapraszamy do lektury książki „Kanał Kłodnicki – nieznany świadek górnośląskich dziejów” Piotra Zdanowicza.

Kanał Kłodnicki to najstarszy śląski kanał żeglowny, dziś niemal zupełnie nieznany, a niegdyś będący dla Górnego Śląska oknem na świat.
Książka unikatowa ze względu na zawarty materiał ilustracyjny.  Zawiera wiele niepublikowanych nigdzie wcześniej zdjęć oraz rysunki poglądowe w prosty sposób wyjaśniające zawiłe kwestie przebiegu Kanału. Zdjęcia powstawały przez ostatnie 20 lat, dzięki wielkiej pasji autora.
Książka, w typie opowieści historyczno-krajoznawczej, powstała równolegle z filmem „Zapomniane Górnośląskie okno na świat – opowieść o Kanale Kłodnickim”, który również można obejrzeć w naszych zasobach – KLIK.

Piotr Zdanowicz – pasjonat oraz badacz historii, kultury i przyrody Górnego Śląska. Dziennikarz, autor i współautor książek i reportaży, prelekcji, artykułów, oraz ogromnego zbioru fotografii o tematyce śląskiej. Pomysłodawca rowerowych i pieszych szlaków krajoznawczych na terenie Katowic, Mysłowic i Tychów oraz powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Poeta, muzyk i plastyk-amator. Z zawodu elektronik, budowlaniec oraz magister teologii.

Wydanie: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego 2021 (w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego)
Broszura (48 stron) jest dostępna w formie PDF, nakład książkowy został wyczerpany.

Projekt obywatelski: Inicjatywa na Rzecz Kanału Kłodnickiego
Współpraca: Marina Gliwice

Zasób wchodzący w skład MINIDIGITARIUM – ODRA – KANAŁ KŁODNICKI – KANAŁ GLIWICKI
Niniejszy zasób zawiera obiekty i współczesne przetworzenia odnoszące się do dziedzictwa Górnej Odry i kanałów – Kłodnickiego i Gliwickiego. Obejmuje wybrane efekty interdyscyplinarnych prac i działań podejmowanych w latach 1993-2021 przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, które nawiązywały do tej tematyki. Realizacja odbywała się w projektach realizowanych przez zmieniające się zespoły złożone z ekspertów i partnerów społecznych.
Wśród efektów poświęconych kolejno – dziedzictwu rzeki Odry, Kanałowi Kłodnickiemu, Kanałowi Gliwickiemu oraz obszarowi wzdłuż śladów i współczesnej linii Kanału Gliwickiego, a także szeroko rozumianym dorzeczu Górnej Odry – na szczególną uwagę zasługują: Karta Kulturowa Rzeki (1993),  Ale! Kanał!, ODRARIUM (2019), ODRAzu widać KULTURĘ! (2020), „Ocalić od zapomnienia. Kanał Kłodnicki – historia o dziejach górnośląskiego przemysłu.” (2021).