30 kwietnia 2019

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach znów operatorem programu Bardzo Młoda Kultura!

Bardzo Młoda Kultura to ogólnopolski program Narodowego Centrum Kultury, którego celem strategicznym jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych.

Już drugi raz Regionalny Instytut Kultury w Katowicach został operatorem programu w województwie śląskim. Tę prestiżową funkcję realizuje tylko 16 podmiotów w całej Polsce, animując edukację kulturową dzieci i młodzieży. Regionalny Instytutu Kultury znalazł się na drugim miejscu w rankingu zgłoszonych projektów, co dodatkowo jeszcze nobilituje jego działania.

I edycja programu zaplanowana jest na 3 latach i będzie realizowana do roku 2021.

Program Bardzo Młoda Kultura to konsekwencja strategicznego kierunku Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach – pracy jako inkubatora nowoczesnej edukacji kulturowej na rzecz młodego pokolenia, by województwo śląskie się rozwijało.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wspiera działania projektu organizacyjnie i finansowo, zapewniając dotacje celowe dla Instytutu.