O projekcie

Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie

Grafika tytułowa projektu. W tle nieregularne kafelki w odcieniach niebieskiego i czerwonego. Treść umieszczona na grafice powiela treści artykułu, któremu towarzyszy.

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego (a wcześniej Regionalny Instytut Kultury w Katowicach) przez 6 lat był regionalnym operatorem programu Bardzo Młoda Kultura. To ogólnopolska inicjatywa, prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury, której celem było wzmacnianie roli edukacji kulturowej i zbliżanie sektora edukacji i kultury.

W latach 2016-2021 z powodzeniem wspieraliśmy lokalne partnerstwa animatorów kultury i nauczycieli na rzecz edukacji kulturowej dzieci i młodzieży! Wspólnie zrealizowaliśmy ponad 75 różnorodnych projektów edukacyjnych, w których uczestniczyło ponad 6500 młodych ludzi. Co ważne, byliśmy obecni w 44 różnych lokalizacjach w całym regionie.

W ramach otwartych warsztatów szkoleniowych gościliśmy ponad 2000 osób. Do współpracy i diagnoz potencjałów edukacyjnych w środowiskach kultury i oświaty, zaprosiliśmy wielu ekspertów z całego kraju. I tak przygotowaliśmy trzy wyjątkowe publikacje dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Zobacz, jak działaliśmy na rzecz edukacji kulturowej w regionie!

FINANSOWANIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”.

Bardzo Młoda Kultura to wieloletni program wspierania edukacji kulturowej. Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw.

Już drugi raz Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego (wcześniej jako Regionalny Instytut Kultury w Katowicach) został operatorem programu w województwie śląskim. Tę prestiżową funkcję realizuje tylko 16 podmiotów w całej Polsce, animując edukację kulturową dzieci i młodzieży. Program Bardzo Młoda Kultura to konsekwencja strategicznego kierunku rozwoju Instytutu Korfantego – pracy jako inkubatora nowoczesnej edukacji kulturowej na rzecz młodego pokolenia.

PATRONAT

Grafika z herbem województwa śląskiego informująca o patronacie marszałka województwa nad konkursem

Konkurs „Dotacje na edukację / Inicjatywy” objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

KONTAKT

Jeśli masz jakieś pytania, to zapraszamy do kontaktu:

Aleksander Lysko
a.lysko@instytutkorfantego.pl