O Forum

Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej | Katowice – Czeladź | 22-23.09.2023

Instytut im. Wojciecha Korfantego zaprasza na Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej, które już 22 i 23 września br. odbędzie się w Katowicach i Czeladzi.

– Chcemy ponownie zwrócić uwagę na to, jak wielki potencjał kryje się w dziedzictwie przemysłowym, które nie musi być zawadą, lecz wielką szansę dla miast i regionów – ideę Forum tłumaczy Dorota Pociask-Frącek, Dyrektor Instytutu im. Wojciecha Korfantego.

Forum Dziedzictwa Kultury Przemysłowej to interdyscyplinarny projekt z zakresu upowszechnienia nowoczesnych form przekazu kulturowego z obszaru przemysłu kreatywnego, w tym ochrony i promowania dziedzictwa kultury przemysłowej jako elementu budowania marki miasta, regionu, państwa oraz kształtowania polskiej i europejskiej polityki turystki kulturowej.

Le Corbusier w Karcie Ateńskiej pisał, że „[…] dzieła materialne (zaprojektowane lub zbudowane) nadają miastu osobowość, […] są cennymi świadkami przeszłości, szanowanymi za ich wartość historyczną i uczuciową, […] są częścią dziedzictwa ludzkości”. Tym samym przy planowaniu rozwoju miast i regionu należy w sposób szczególny podchodzić także do dziedzictwa kultury przemysłowej, która na Śląsku stanowi nadrzędny element krajobrazu wpisującego się w turystykę kulturową, w tym ze Szlakiem Zabytków Techniki.

Konieczna jest ciągła dyskusja na temat rewitalizacji obiektów poprzemysłowych i zaproponowania im nowych funkcji publiczno-kulturowo-handlowych, które nie tylko urozmaicą krajobraz, ale wzbogacą infrastrukturę kulturową, co bezpośrednio przełoży się na działalność gospodarczą.

FDKP

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny! Wydarzenie zbiega się w czasie ze zmianą nazwy Instytutu i będzie pierwszym wydarzeniem pod nowym szyldem Instytutu im. Wojciecha Korfantego.

Patroni medialni: TVP Katowice, Polskie Radio Katowice, ŚLĄZAG