O projekcie

Korfantastic | edycja 4 | 2024

Uwaga! Przedłużamy termin nadsyłania prac – prace można nadsyłać do 31 maja 2024!

_______

Instytut im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zaprasza wszystkich chętnych powyżej 16. roku życia do udziału IV edycji konkursu „Korfantastic”.

Konkurs ogłasza się w dwóch kategoriach – LITERACKIEJ i PLASTYCZNEJ, a każdy jego uczestnik może wybrać sobie kategorię lub też wziąć udział w obu.

Celem konkursu jest szeroka promocja historii Górnego Śląska, powstań śląskich oraz Wojciecha Korfantego poprzez wykorzystanie konwencji fantastyki.

Konkurs składa się z dwóch kategorii. Uczestnik może wziąć udział w obu kategoriach lub w tylko jednej. Można wysłać tylko jedną pracę do danej kategorii.

Kategoria LITERACKA: zadaniem konkursowym jest przesłanie oryginalnego, nigdzie dotąd niepublikowanego opowiadania historyczno-fantastycznego w języku polskim inspirowanego powstaniami śląskimi, powstańcami śląskimi, plebiscytem (20.03.1921), Górnym Śląskiem w latach 1919-1921 lub postacią Wojciecha Korfantego.

Kategoria PLASTYCZNA: zadaniem konkursowym jest przesłanie oryginalnego pliku nigdzie dotąd niepublikowanej grafiki w konwencji fantastycznej, której tematyka będzie nawiązywała do powstańców śląskich, powstań śląskich, plebiscytu (20.03.1921), Górnego Śląska w latach 1919-1921 lub Wojciecha Korfantego.

Na potrzeby konkursu przez „fantastykę”, czy „konwencję fantastyczną” rozumie się też wszelkie formy i kategorie science-fiction oraz podgatunki fantastyki.

 

Prace należy nadsyłać do 31.05.2024 r. do godziny 23:59.

Nowy termin ogłoszenia wyników: 07.06.2024 r.