O projekcie

ŚLĄSKIE – OPOWIEM WAM. RZECZ O PRZYRODZIE, KULTURZE, HISTORII

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego koordynuje zadanie pn. „ŚLĄSKIE – OPOWIEM WAM. RZECZ O PRZYRODZIE, KULTURZE, HISTORII”, które dostało dofinansowanie w ramach  III. Edycji Budżetu Obywatelskiego Marszałka Województwa Śląskiego.Projekt dotyczy Śląska, jako sieci wzajemnych zależności, budowanych z historii, przyrody i kultury regionu, tworząc jego niepowtarzalny krajobraz kulturowy.

W ramach zadania realizowane będą prelekcje poświęcone tematyce Górnego Śląska, jego historii, koegzystencji przyrody z industrialnym charakterem regionu, pokaz filmu dokumentalnego poświęconego tematyce Górnego Śląska oraz koncert zespołu muzycznego, który wykonywaną przez siebie muzyką nawiązuje do historii i tradycji śląskiej. W ramach projektu zaplanowana została również wycieczka Koleją Wąskotorową.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!