O projekcie

Ziemia Częstochowska – obrzędowość doroczna oraz tradycyjna zabudowa

W 2022 roku rozpoczęliśmy realizację dwuletniego projektu dokumentacyjno-badawczego pn.: „Ziemia częstochowska – obrzędowość doroczna oraz tradycyjna zabudowa”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

Celem zadania jest zbadanie aktualnego stanu obrzędowości dorocznej oraz tradycyjnej zabudowy na Ziemi Częstochowskiej – rozległego obszaru obejmującego obecnie kilka powiatów – kłobucki, zawierciański, myszkowski, częstochowski oraz te leżące poza granicami administracyjnymi województwa śląskiego.

Działanie poświęcone jest obszarowi wyjątkowemu – o charakterze pogranicznym, praktycznie nieznanym i epizodycznie spenetrowanym naukowo w stosunku do innych części województwa śląskiego. Projekt jest odpowiedzią na niewystarczający zasób wiedzy dotyczący roku obrzędowego na tym terenie, ma na celu wskazać funkcjonujące tu jeszcze zwyczaje.

Planowane badania mają ukazać znaczenie posiadanego (materialnego i niematerialnego) dziedzictwa dla lokalnych społeczności i popularyzować wiedzę w tym temacie.

Interesować nas będzie:

– obrzędowość doroczna i rodzinna,

– tradycyjna zabudowa – domy, młyny wodne, spichlerze, kuźnie,

– kapliczki i krzyże przydrożne.

W ramach projektu prowadzone są prace: dokumentacyjne (fotograficzne, video), badawcze (wywiady z przedstawicielami lokalnych społeczności), wydawnicze (publikacja), edukacyjne (prelekcje, warsztaty, wystawa) i promocyjne (video-blog).

Jako regionalna instytucja kultury dbamy o równomierne rozmieszczenie swej aktywności badawczej (etnograficznej) we wszystkich subregionach województwa śląskiego. Po zainteresowaniu Zagłębiem Dąbrowskim, Górnym Śląskiem – czas na północną część regionu.

PARTNER

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie jest partnerem projektu.

DOFINANSOWANIE MKIDN

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.