Fundusz Korfantowski

Fundusz Korfantowski

Konkurs pn. „Fundusz Korfantowski” ma na celu zwrócenie uwagi na postać Wojciecha Korfantego – jednego z ojców polskiej niepodległości, uznanego  przez Sejm RP i Sejmik Województwa Śląskiego Patronem roku 2023.

„Fundusz Korfantowski” jest swoistym wehikułem wprowadzającym postać – Wojciecha Korfantego – do szerszego obiegu społecznego. Zachęcamy do zapoznania się ze zwycięskimi projektami.

 

Konkurs w swych założeniach stawia Wojciecha Korfantego – wybitnego  Ślązaka, Polaka i Europejczyka – jako symbol inspirujący refleksję o aktualnie ważnych społecznie kwestiach, odkrywa wartość małych ojczyzn i ich znaczenie w kształtowaniu dobra wspólnego, a także wskazuje miejsce Polski we wspólnocie europejskiej.

Wojciech Korfanty był liderem aktywnym społecznie. Wpływał na procesy historyczne. Jako animator kultury i autorytet funkcjonował w wielu polskich i zagranicznych przestrzeniach politycznych. „Fundusz Korfantowski” transmituje do współczesności wartości bliskie Wojciechowi Korfantemu oraz wiedzę o jego dorobku i dokonaniach jako zasobu kształtującego współczesny patriotyzm. Inicjatywy wybrane w konkursie mają na celu budować i wzmacniać kapitał wiedzy oraz świadomość historyczną mieszkańców województwa śląskiego. W 2023 r. przypada 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego, a więc konkurs jest przedsięwzięciem upamiętniającym tę rocznicę.

Konkurs skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. „Fundusz Korfantowski” wspiera działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, upamiętniające wydarzenia i ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej – wpisanej i tworzącej historię narodową. W ramach konkursu wspierane będą zadania, których założenia są zgodne z wartościami takimi jak wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka, służącymi wzmocnieniu wspólnoty w oparciu o tradycję.

Budżet Konkursu „Fundusz Korfantowski” w 2023 roku wynosi 40 000 zł.

W konkursie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, mających swoją siedzibę, filię lub oddział na terytorium województwa śląskiego można wnioskować o dofinansowanie od 8 tys. do 12 tys. złotych brutto.

Wnioskodawcy mogą składać wnioski do 17 maja 2023 roku do godziny 12:00.

Zadania będzie można realizować od 2 maja 2023 do 15 listopada 2023 roku.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres: konkurs[malpa]instytutkorfantego.pl

 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

O dofinansowanie w ramach Konkursu mogą ubiegać się instytucje kultury lub organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę, filię lub oddział na terytorium województwa śląskiego.

 

UPRAWNIENI PARTNERZY

Przy ocenie Wniosków preferowane będą Zadania, w przypadku których Wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym
ze wskazanych niżej podmiotów:
– Placówki oświatowe, w tym pozaszkolne, i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
– Instytucje kultury;
– Organizacji pozarządowe;
– Archiwa państwowe;
– Uczelnie wyższe;
– Koła Gospodyń Wiejskich;
– Podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
– Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
– Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały;
– Samorządy lokalne.

 

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ZADAŃ

1/ Konkurs ma charakter otwarty, pozwala zrealizować różnorodne zadania (w tym online), np.: zadania edukacyjno-kulturowe i animacyjne, artystyczne; zadania edukacji historycznej; gry terenowe; konferencje i seminaria; przygotowanie scenariuszy zajęć; szkolenia i warsztaty; wydawnictwa, w tym międzysektorowe programy edukacyjne.

2/ Efekty zadań realizowanych w ramach Konkursu mogą zostać zaprezentowane i rozpowszechnione online.

3/ Zgłoszone do Konkursu Zadania winny odznaczać się charakterystyką uwzględniająca aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną
z wirusem SARS-CoV-2.

 

Kontakt:

+48 789 210 144 / +48 32 201 77 70 / konkurs[malpa]instytutkorfantego.pl

Strefa Beneficjenta

Kontakt

Koordynatorką działania jest Katarzyna Kleczko: k.kleczko[małpa]instytutkorfantego.pl, tel. +48 32 251 75 63 wew. 110 / +48 32 201 77 70.