O projekcie

Nowe funkcje w zabytkach

Plansza tytułowa projektu. Na tle niebieskiego, bezchmurnego nieba zabudowania byłej KWK Katowice, obecnie siedziba Muzeum Śląskiego w Katowicach

Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego, wraz ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 10 marca 2021 roku zorganizował sesję konserwatorską, pt. „Nowe funkcje w zabytkach”. Podczas konferencji specjaliści zajęli się zagadnieniami konserwatorskimi związanymi z adaptacjami zabytków do nowych funkcji.

Celem wydarzenia była popularyzacja problematyki związanej z problematyką konserwatorską i dziedzictwem kulturowym województwa śląskiego. Patronem medialnym konferencji jest Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki.

Pokłosiem konferencji jest materiał w postaci video wykładów. Filmy opublikujemy w cztery kolejne czwartki, począwszy od 18 marca. Kolejne odcinki: 25 marca, 1 kwietnia, 8 kwietnia 2021 roku. Zapraszamy!

 

Program

Prof. Andrzej Grzybowski wygłosił referat pt. „Nowe życie w zabytkowej architekturze”. Na przykładach kilku obiektów w miastach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, przedstawił adaptacje zabytkowych obiektów do nowych potrzeb, zrealizowane w ostatnich latach.

Bolesław Błachuta wygłosił referat pt. „Adaptacja zabytkowych obiektów byłej kopalni węgla kamiennego Katowice dla potrzeb nowego Muzeum Śląskiego”. Jest to raport z trwających od 2011 roku prac mających na celu adaptację zabytkowych obiektów dawnej KWK „Katowice” dla potrzeb nowego Muzeum Śląskiego.

Bożena Boba-Dyga wygłosiła referat pt. „Aranżacje konserwatorskie w zabytkowej architekturze. Próba definicji i charakterystyka na wybranych przykładach”. W ramach wykładu  zaprezentowane zostały aranżacje m.in. z terenu Krakowa.

Ewa Pokorska-Ożóg wygłosiła referat pt. „Adaptacja obiektów zabytkowych na przykładzie m.in. Gliwic”. Jak pogodzić konserwatorów zabytków i projektantów wspieranych przez inwestorów finansujących modernizacje zabytków? Jak zachować w jak najlepszym stanie to, co wartościowe pod względem zabytkowym, historycznym?