Scenariusze

Scenariusze lekcji

Poniżej zamieszczono scenariusze zajęć lekcyjnych podzielone na poszczególne etapy edukacyjne:

– klasy I-III (scenariusze wraz z materiałami dydaktycznymi)

– klasy IV-VIII

– szkoły ponadpodstawowe

– scenariusze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi