O projekcie

Minidigitarium

MINIDIGITARIUM – ODRA – KANAŁ KŁODNICKI – KANAŁ GLIWICKI

Prezentowane Minidigitarium zawiera obiekty i współczesne przetworzenia odnoszące się do dziedzictwa Górnej Odry i kanałów – Kłodnickiego i Gliwickiego. Obejmuje wybrane efekty interdyscyplinarnych prac i działań podejmowanych w latach 1993-2021 przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, które nawiązywały do tej tematyki. Realizacja odbywała się w projektach realizowanych przez zmieniające się zespoły złożone z ekspertów i partnerów społecznych.

Wśród efektów poświęconych kolejno – dziedzictwu rzeki Odry, Kanałowi Kłodnickiemu, Kanałowi Gliwickiemu oraz obszarowi wzdłuż śladów i współczesnej linii Kanału Gliwickiego, a także szeroko rozumianym dorzeczu Górnej Odry – na szczególną uwagę zasługują: Karta Kulturowa Rzeki (1993),  Ale! Kanał!, ODRARIUM (2019), ODRAzu widać KULTURĘ! (2020), „Ocalić od zapomnienia. Kanał Kłodnicki – historia o dziejach górnośląskiego przemysłu.” (2021).