Ziele, Aniele!

Ziele, Aniele! Dzikie rośliny w przepisach kulinarnych

Polecamy książkę kucharską (w formie e-book) ze sprawdzonymi sposobami wykorzystania wybranych ziół i dziko rosnących roślin!

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych w książce, nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej.

Finansowanie