O projekcie

INTER-RIK

Grupa radosnych ludzi przed drzwiami budynku. Uniesione w góre ręce. Słoneczny dzień

Zasadniczym założeniem projektu INTER-RIK jest wzmocnienie potencjału kadry Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego do animowania i realizacji inicjatyw na rzecz niezawodowej edukacji osób dorosłych. Instytut pełni także rolę wspierającą m.in. podmioty kultury w województwie śląskim, a przede wszystkim wielotorowo wspomaga edukacyjnie kadrę tych organizacji.

W projekcie uwzględnionych zostało 15 osób, które na różnym poziomie zaawansowania prowadzą obecnie zróżnicowane działania edukacyjne lub wspomagają je organizacyjnie. Uczestnicy projektu podniosą swe kompetencje w międzynarodowych grupach szkoleniowych w dwóch głównych zakresach: językowym (angielski i niemiecki) oraz merytorycznym – polityka kulturalna, kompetencje trenerskie, rozwiązywania problemów i podejmowanie decyzji, edukacja na zewnątrz, kreatywność i międzykulturowość, zarządzanie projektem, komunikacja międzykulturowa w edukacji. Wszystko po to, aby nadać Instytutowi znaczący wymiar europejski, profesjonalizować jego funkcję i wzmacniać eksperckie kompetencje. W rezultacie doprowadzi to do zaktualizowania obecnej oferty niezawodowej edukacji dorosłych, a w konsekwencji do stworzenia nowej. W dłuższej perspektywie wzmocnieni kompetencyjnie pracownicy Instytutu mają nie tylko prowadzić działalność edukacyjną na rzecz dorosłych, ale także inspirować, wspomagać i motywować kadrę edukacji dorosłych, działającą w podmiotach kultury, edukacji czy animacji funkcjonujących w otoczeniu Instytutu.

Finansowanie

Flaga Unii Europejskiej wraz z adnotacją o finansowaniu projektu ze środków unijnych